Confidențialitate și module cookie

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 13-14 reg.to UE 2016/679
ARPE va procesa, ca operator de date, datele dumneavoastră personale în conformitate cu Regulamentul european 2016/679 (RGPD) şi informează utilizatorii că datele cu caracter personal vor fi prelucrate în mod legal, corect şi transparent în raport cu subiectul de date, colectate pentru scopurile specificate, explicite și legitime și care nu sunt prelucrate în continuare într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Scopul și temeiul juridic pentru prelucrarea

Acces tehnic şi funcţional la site, nu se păstrează date după închiderea browser-ului

Scopul de navigare avansată şi de gestionare a conţinutului personalizate

  • Statistica şi analiza de navigaţie şi utilizatori

 

Metode de procesare a datelor
Datele pot fi prelucrate în formă anonimă pentru analize statistice care vizează îmbunătățirea
serviciile oferite.
Fiecare prelucrare are loc în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 6, 32 din RGPD și prin adoptarea unor măsuri de securitate corespunzătoare.
Datele dumneavoastră vor fi prelucrate numai de către personalul autorizat în mod expres de către operatorul de date.
Perioada de retenție
Perioada de retenție a datelor dumneavoastră va fi în conformitate cu principiile de legalitate, limitarea scopului și minimizarea datelor, în conformitate cu articolul 5 din reg. UE 2016/679. Perioada de retenție a datelor este stabilită pentru o perioadă de timp care nu depășește realizarea scopurilor pentru care sunt colectate și prelucrate.
Procesorul de date este ARPE-Berceni Road 104, sector 4, Bucureşti, România, www.arpe.ro – Info@arpe.ro
Drepturile persoanelor vizate
Conform art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 din reg. UE 2016/679 persoane în cauză au:
Dreptul de a fi informat:
1. sursă a datelor cu caracter personal;
2. scopurilor și metodelor de transformare;
3. a logicii aplicate prelucrării, în cazul în care acesta din urmă se efectuează cu ajutorul mijloacelor electronice;
4. datelor de identificare privind operatorul de date, prelucrătorii de date și categoriile de
persoanele cărora li se pot comunica datele cu caracter personal și cine sau care
poate să cunoască datele spuse;
Dreptul de a obține, fără întârziere, următoarele informații de la operatorul de date sau de la operatorii de date:
1. actualizarea, rectificarea sau, în cazul în care aceasta este interesată, integrarea datelor;
2. ștergerea, anonimizarea sau blocarea datelor care au fost prelucrate în mod ilegal, inclusiv păstrarea datelor care nu sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate ulterior;
3. certificarea în sensul că operațiunile conform literelor a și b au fost notificate, ca și în ceea ce privește conținutul acestora, celor cărora le-a fost comunicată sau diseminată datele, cu excepția cazului în care această cerință se dovedește imposibilă sau implică o un efort disproporționat în comparație cu dreptul care urmează să fie protejat.
Dreptul de a obiecta, în totalitate sau în parte:
1. pe motive legitime, la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la ele însele, chiar dacă datele sunt relevante pentru scopul colectării;
2. prelucrarea datelor cu caracter personal care se referă la ele însele, în cazul în care se efectuează în scopul trimiterii de materiale publicitare sau de vânzare directă sau altceva pentru efectuarea unor anchete de comunicații pe piață sau comerciale

Procesorul de date îşi rezervă dreptul de a modifica, actualiza adăuga sau elimina părţi din această declaraţie de confidenţialitate la discreţia sa şi în orice moment.
Politica privind modulele cookie
Această politică de cookie-uri făcute de ARPE, ca controler de date, este destinat pentru a ilustra tipurile şi scopurile cookie-urile utilizate şi vă permit să-şi exprime preferinţele dumneavoastră cu privire la utilizarea de cookie-uri.
Site-ul web www.arpe.ro utilizează cookie-uri pentru a face experienţa de navigare a utilizatorului mai uşoară şi mai intuitivă: cookie-urile sunt mici şiruri de text folosite pentru stocarea unor informaţii care se pot referi la utilizator, la preferinţele sale sau la dispozitivul utilizat (computer, tabletă sau telefon) şi sunt utilizate în principal pentru a gestiona funcţionarea site-ului la aşteptările utilizatorului, oferind o experienţă de navigare mai personalizate şi de a memora alegerile făcute anterior.
UN cookie constă dintr-un set redus de date transferate către browserul utilizatorului de pe un server web şi poate fi citit doar de serverul care a efectuat transferul. Acest lucru nu este cod executabil şi nu transmite viruşi.
Dacă doriţi, puteţi preveni salvarea unor cookie-uri sau a tuturor. Cu toate acestea, în acest caz, utilizarea site-ului şi a serviciilor oferite ar putea fi compromisă. Pentru a continua fără a schimba opțiunile legate de cookie-uri, pur și simplu continua navigarea.
Acest site utilizează următoarele categorii de module cookie:
• Cookie-uri tehnice: Aceste fişiere sunt esenţiale pentru funcţionarea corectă şi netedă a site-ului. Acestea nu conţin date cu caracter personal şi durează numai pentru sesiunea curentă;
• Cookie-uri de funcţionalitate: strict necesare pentru utilizarea site-ului. Pentru ei nu este nevoie de consimţământ;
• Cookie-uri statistice: utilizate pentru a verifica funcționarea corectă a site-ului și comportamentul utilizatorilor pentru unicul scop de optimizare a site-ului

Google Analytics
Site-ul ar putea include, de asemenea, componente transmise de Google Analytics, un serviciu de analiză de trafic web furnizate de Google. Aceste cookie-uri sunt utilizate numai pentru monitorizarea şi îmbunătăţirea performanţelor site-ului. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi link-ul de mai jos:
https://www.Google.it/policies/privacy/Partners/
Pentru dezactivare/anulare/management, consultaţi următorul paragraf „dezactivarea cookie-urilor”

Dezactivarea cookie-urilor
Cookie-urile sunt conectate la browserul utilizat şi pot fi dezACTIVAte direct din BROWSER. Dezactivarea modulelor cookie poate împiedica utilizarea corectă a unor funcţii ale site-ului în sine, în special nu vor fi vizibile plugin-uri sociale şi Hărţi Google.
Instrucțiunile pentru dezactivarea modulelor cookie și pentru posibila eliminare a cookie-urilor deja prezente pe dispozitivul utilizatorului pot fi găsite pe următoarele pagini web:
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Google Chrome https://support.Google.com/Chrome/answer/95647?HL=it
Internet Explorer http://Windows.Microsoft.com/it-it/Windows-Vista/Block-or-Allow-cookies
Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari pe iPhone, iPad sau iPod Touch https://support.apple.com/it-it/HT201265
Puteţi găsi mai multe informaţii despre cookie-uri consultarea site-ului:
www.aboutcookies.org Şi www.youronlinechoiches.com

Cookie-uri terţe părţi
Acest site, de asemenea, acţionează ca un intermediar pentru cookie-uri terţe părţi (cum ar fi butoanele pentru reţelele sociale), utilizate pentru a oferi servicii suplimentare şi caracteristici pentru vizitatori şi pentru a îmbunătăţi utilizarea site-ului. Această politică de confidențialitate nu se aplică serviciilor furnizate de terți, iar acest site nu are niciun control asupra cookie-urilor lor, gestionate în întregime de terți. Acordul de transfer de date are loc direct între utilizator/vizitator și terți, pentru care achiziționarea consimțământului pentru aceste cookie-uri este responsabilitatea terților. Informaţiile privind utilizarea acestor cookie-uri şi scopurile acestora, precum şi modul de dezactivare a acestora sunt furnizate direct de terţi.
Cookie-uri de la terți de www.arpe.ro:
• _ga: cookie terță parte/statistică
• _gid: cookie terță parte/statistică
• _gat: cookie terță parte/statistică

Drepturile persoanelor vizate
În orice moment, vă puteţi exercita drepturile faţă de operatorul de date conform art. 15-21 din RGPD, sau puteţi obţine confirmarea existenţei sau nu a datelor cu caracter personal care îl privesc şi să cunoască conţinutul şi originea, să verifice acurateţea acestuia sau să solicite integrare sau actualizare sau corecţie. În conformitate cu aceleași articole, el are, de asemenea, dreptul de a solicita anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate prin încălcarea legii, să se opună, din motive legitime, prelucrării lor, să se opună prelucrării acelorași date pentru scopul trimiterii de materiale publicitare sau de vânzări directe sau de realizare a cercetării de piață sau a comunicării comerciale. Pentru a exercita aceste drepturi sau pentru a obţine orice alte informaţii, cererile trebuie adresate: info@arpe.ro.

Site-uri terţe părţi
Site-urile terţă parte care pot fi accesate prin intermediul acestui site nu sunt acoperite de această declaraţie. ARPE declină orice responsabilitate cu privire la acestea. Categoriile de cookie-uri utilizate și tipul de prelucrare a datelor cu caracter personal de către aceste societăți sunt reglementate în conformitate cu informațiile furnizate de această societate.

Procesor de date
Procesorul de date este ARPE-Berceni Road 104, sector 4, Bucureşti, România – www.arpe.ro – Info@arpe.ro

Ultima actualizare: 25 mai 2018