Formare

Învăţarea este la baza culturii de afaceri. Datorită sinergiilor şi proiectelor cu universităţi şi institute de cercetare, ARPE poate oferi instruire specifică şi la nivel înalt. Acest lucru este adresat atât membrilor ARPE, cât şi participanţilor externi, chiar dacă există un beneficiu semnificativ al costului pentru a fi membru. Training-ul poate fi livrat folosind abordarea sălii de clasă (tradiţională) şi bazată pe web (online).